Název: Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt
Další názvy: The Influence of the Global Financial Crisis on Selected Economic Subject
Autoři: Fischerová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4357
Klíčová slova: finanční krize;finanční analýza;poměrové ukazatele;finanční situace;LESING plus
Klíčová slova v dalším jazyce: financial crisis;financial analysis;ratio indicators;financial situation;LESING plus
Abstrakt: Práce je zaměřena na zhodnocení vlivu celosvětové finanční krize z počátku 21. století na český podnik LESING plus, spol. s r.o. pomocí finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů je zhodnocena finanční situace podniku. Jednotlivé kapitoly se věnují charakteristice vybraného podniku, finanční krizi a jejím dopadům na sektor stavebnictví v ČR a finanční analýze vybraného podniku za období 2006-2010. Na závěr je shrnutí finanční situace podniku LESING plus, spol. s r.o. a doporučení pro možné zlepšení finanční situace.
Abstrakt v dalším jazyce: Using financial analysis, this work evaluates the influence of the global financial crisis at beginning of the 21st century on financial situation of the Czech company LESING plus, spol. s r.o. Individual chapters are devoted to the characteristics of the selected company, financial crisis and its impact on the construction industry in the Czech Republic and financial analysis of selected company for the period 2006-2010. In conclusion is the summary of the financial situation of company LESING plus, spol. s r.o. and recommend a possible improvement of the company financial situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv celosvetove financni krize na vybrany ekonomicky subjekt.pdfPlný text práce919,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fischerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fischerova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fischerova.PDFPrůběh obhajoby práce149,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.