Title: Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt
Other Titles: The Influence of the Global Financial Crisis on Selected Economic Subject
Authors: Fischerová, Anna
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4357
Keywords: finanční krize;finanční analýza;poměrové ukazatele;finanční situace;LESING plus
Keywords in different language: financial crisis;financial analysis;ratio indicators;financial situation;LESING plus
Abstract: Práce je zaměřena na zhodnocení vlivu celosvětové finanční krize z počátku 21. století na český podnik LESING plus, spol. s r.o. pomocí finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů je zhodnocena finanční situace podniku. Jednotlivé kapitoly se věnují charakteristice vybraného podniku, finanční krizi a jejím dopadům na sektor stavebnictví v ČR a finanční analýze vybraného podniku za období 2006-2010. Na závěr je shrnutí finanční situace podniku LESING plus, spol. s r.o. a doporučení pro možné zlepšení finanční situace.
Abstract in different language: Using financial analysis, this work evaluates the influence of the global financial crisis at beginning of the 21st century on financial situation of the Czech company LESING plus, spol. s r.o. Individual chapters are devoted to the characteristics of the selected company, financial crisis and its impact on the construction industry in the Czech Republic and financial analysis of selected company for the period 2006-2010. In conclusion is the summary of the financial situation of company LESING plus, spol. s r.o. and recommend a possible improvement of the company financial situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv celosvetove financni krize na vybrany ekonomicky subjekt.pdfPlný text práce919,66 kBAdobe PDFView/Open
BP_fischerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
BP_fischerova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_fischerova.PDFPrůběh obhajoby práce149,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.