Název: Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě
Další názvy: Types of conflicts and their causes in the company
Autoři: Founě, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4358
Klíčová slova: konflikt;konflikty na pracovišti;řešení konfliktů;zemědělské družstvo
Klíčová slova v dalším jazyce: conflict;conflicts in the workplace;conflict resolution;cooperative farm
Abstrakt: Obsahem této práce je analyzování současné situace a způsobu řešení konfliktů v Zemědělském družstvu Záboří, navržení doporučení ke zlepšení současného stavu v oblasti řešení konfliktních situací v tomto podniku a dále představit možná řešení jak vzniku konfliktních situací předcházet.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this workis to analyze the current situation and the method of conflict resolution in co-operative farm in Zabori, to propose recommendations to improve the current situation in the conflict situations in the company and to present possible solutions to prevent the emergence of conflict situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Foune.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_foune_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_foune_OP.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_foune.PDFPrůběh obhajoby práce129,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4358

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.