Title: Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě
Other Titles: Types of conflicts and their causes in the company
Authors: Founě, Jakub
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4358
Keywords: konflikt;konflikty na pracovišti;řešení konfliktů;zemědělské družstvo
Keywords in different language: conflict;conflicts in the workplace;conflict resolution;cooperative farm
Abstract: Obsahem této práce je analyzování současné situace a způsobu řešení konfliktů v Zemědělském družstvu Záboří, navržení doporučení ke zlepšení současného stavu v oblasti řešení konfliktních situací v tomto podniku a dále představit možná řešení jak vzniku konfliktních situací předcházet.
Abstract in different language: The aim of this workis to analyze the current situation and the method of conflict resolution in co-operative farm in Zabori, to propose recommendations to improve the current situation in the conflict situations in the company and to present possible solutions to prevent the emergence of conflict situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Foune.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
BP_foune_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
BP_foune_OP.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
BP_foune.PDFPrůběh obhajoby práce129,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.