Název: Working environment in vocational training
Další názvy: Pracovné prostredie v odbornom výcviku
Autoři: Komárová, Kristína
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 27.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43580
ISBN: 978-80-261-0858-0
Klíčová slova: odborný výcvik;faktory prostředí;analýza prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: vocational training;factors of environment;environmental analysis
Abstrakt v dalším jazyce: KOMAROVA, Kristina: Working environment in vocational training. (OT2021). Constantine the Philosopher University in Nitra, Pedagogical Faculty, Department of Technology and Information technology. - Instructor: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. Degree od Qualification: Bachelor, Teaching and pedagogical sciences. Nitra: 2020. The publication deals with the evaluation of the working environment in vocational training. The aim of the work is to compare the exact measurements and subjective opinions of students. As part of the evaluation of the working environment, the work is focused on measuring the humidity and temperature of the working environment. Due to the situation associated with the corona virus pandemic, vocational training has moved to the home conditions of the online space. The measurements is aimed at determining the humidity and temperature of the working environment in vocational trainig with using a constructed psychrometer.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ot2021-abstracts-28.pdfPlný text289,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.