Název: Didactic aids The little prince
Další názvy: Didaktické pomůcky Malý princ
Autoři: Hlavová, Jana
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 49.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43598
ISBN: 978-80-261-0858-0
Klíčová slova: didaktika;Malý princ;pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic;The Little prince;aids
Abstrakt v dalším jazyce: Seminar project Didactic aids The Little prince represent Didactic aids for preschool diagnostics inspired by the topic of The Little Prince. It is the process of preparation for enrolment that is very important for the child. Enrolment in the 1st year gives the opportunity to diagnose school readiness. It is monitoring the child, and thus create suitable conditions for a new stage of life. The following material is used to facilitate preparation for enrolment and good start school. To achieve this goal, areas are defined, monitored enrolment in the 1st year of primary school. The key areas for the presented aids are fine motor skills, drawing, visual perception, auditory perception, pre-mathematical ideas, speech, space orientation and temporal orientation, social skills and digital skills. The whole work is divided into 6 parts. These are a work textbook, a set of games, a workbook, graphomotor exercises, a retelling of the book The Little Prince Adapted to the age of a preschool child and a set of worksheets for enrolment in the first year of primary school. There are about 150 exercises, didactic games and aids in the whole seminar project.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ot2021-abstracts-50.pdfPlný text289,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43598

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.