Název: Additional education at school as an optional component educational process
Další názvy: Dopolnitel'noye obrazovaniye v shkole kak variativnyy komponent obrazovatel'nogo protsessa
Autoři: Lozhkin, Nikita
Kulygina, Liubov
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 65-66.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43611
ISBN: 978-80-261-0858-0
Klíčová slova: design vzdělávacího prostředí;další vzdělávací programy;kreativní prostředí pro seberealizaci studentů;osobitost
Klíčová slova v dalším jazyce: design of the educational environment;additional educational programs;creative environment for self-realization of students;individuality
Abstrakt v dalším jazyce: The problem of increasing the creative self-realization of students at school is touched upon. On the basis of the MBOU "Stavrovskaya Secondary School" of the Vladimir Region, he was the creator of the program of the creative association "Quintessence", which opens up the opportunity to gather "under one roof" for adolescents who are in need of creativity or are inspired by creativity. The experience of managing two areas of additional education is described -the Photo Workshop "In the lens" and the musical project "The Art of Sound". The purpose of the functioning of a photo workshop is to study basic photographs, build photo compositions, develop skills in using a camera and a video camera. The aim of the "Art of Sound" project is to form the musical culture of students as part of their general and spiritual culture. The musical direction "Quintessence" for children, mostly without musical education, helps in the process of creating electronic music and vocal and instrumental grouping.The subject specialization of school teachers is a valuable, but not the only resource of the school education system. Non-formal education, obtained through the strength of their development of a wide range of their abilities, a powerful hidden reserve education resource. Therefore, the construction of models of additional education in each school as a variable component of the educational process that creates a creative environment for students' self-realization has a real perspective.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ot2021-abstracts-66-67.pdfPlný text292,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43611

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.