Název: 3D modeling in the context of technical education at the 1st stage of primary school
Další názvy: 3D modelování v kontextu technické výchovy na 1.stupni ZŠ
Autoři: Svobodová, Alexandra
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 72.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43615
ISBN: 978-80-261-0858-0
Klíčová slova: 3D modelování;technická výchova;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D modeling;technical education;primary school
Abstrakt v dalším jazyce: This project is dedicated to designing examples for 3D modeling and related teaching. Teaching is primarily intended for the 5th grade of primary schools. When designing the teaching, I based on my previous experience in teaching 3D modeling at the Children's University, which is organized by the Faculty of Education at the University of West Bohemia, and my previous experience in practice at primary school. In the first phase, students become familiar with the 3D printer and 3D printing to see the practical use of 3D models. Inthe next phase, they are already working with the SketchUp program, which is used for 3D modeling. Within the Children's University, only the examples of the Dice and the House of Dreams were tested, mainly due to the small time allowance. For this project, however, it was necessary to create examples that would test the ability of students to handle the program, orient themselves in it and understand the individual functions. Example The dice are an ideal example of learning to use the basic capabilities of a program, especially because of the need to move around the program, use basic shapes (square and circle), and create three-dimensional solids from two-dimensional shapes. However, since this example is used to get acquainted with the program and all the steps are accompanied by the teacher's explanation, and the Dream House example is a task focused mainly on children's imagination, it was necessary to come up with other examples to verify the above knowledge and skills
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ot2021-abstracts-73.pdfPlný text291,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43615

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.