Title: "Mezi nádechem a výdechem probíhá celý náš život" /Gantula Ganjuur - Gana
Other Titles: "Our entire life takes place between an inhale and an exhale" /Gantula Ganjuur - Gana
Authors: Bomerová, Barbora
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Pouzar Martin Jošt
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43842
Keywords: změny společnosti;vliv;zdraví;pohyb;dech;duše;stabilita;rytmické opakování;koloběh;kruh;náhrdelník;modrá barva;světlo;nebe;naděje;víra;klid.
Keywords in different language: society changes;impact;health;motion;breath;soul;stability;rhythmic repetition;circulation;circle;necklace;blue color;light;sky;hope;faith;calmness;peace
Abstract: Diplomová práce vychází z citátu Mongolky jménem Gantula Ganjuur - Gana:"MEZI NÁDECHEM A VÝDECHEM PROBÍHÁ CELÝ NÁŠ ŽIVOT". Na teoretické úrovni se práce zabývá změnami ve společnosti a vlivem pandemie COVID-19 na jedince. Autorka vyjadřuje svou touhu po nalezení vnitřní stability v dynamicky se proměňujícím světě. Cílem praktické části, bylo kromě zprostředkování vlastního pohledu na svět, objevit nové možnosti užití silikonu ve světě současného šperku. Autorka hledá způsoby transformace plochého materiálu do prostoru. Jako symbol stability, víry a naděje byl k probarvení materiálu použit modrý pigment. Individuálně vytvořený plochý materiál byl přesnými řezy dělen a následně komponován . Kolekce se skládá ze sedmi náhrdelníků, jež mají různou délku, barevný tón a způsob komponování. Součástí práce jsou taktéž etuje, které vhodně poslouží k uchování a přenosu díla.
Abstract in different language: The diploma thesis is based on a quote from a Mongolian woman named Gantula Ganjuur - Gana:"" OUR WHOLE LIFE TAKES PLACE BETWEEN INHALE AND EXHAUST ". The thesis deals with changes in society and the impact of today's COVID-19 pandemic on individuals, at the theoretical level. The author presents his own desire to find inner stability in a dynamically changing world. The aim of practical part was to explore new possibilities of using silicone in the field of jewelry. The author was looking for ways to transform the flat cast silicone into space and volume. A blue pigment was used to color the material as a symbol of stability, faith and hope. The individually created flat material was subdivided by precise cuts and then composed. The collection consists of seven necklaces of various lengths, color shades and composition methods used. The boxes for storing and transporting a jewelry collection are also included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, BcA. Barbora Bomerova, 2021, Design kovu a sperku.pdfPlný text práce16,63 MBAdobe PDFView/Open
Bomerova.pdfPosudek vedoucího práce684,13 kBAdobe PDFView/Open
Bomerova_0.pdfPosudek oponenta práce784,62 kBAdobe PDFView/Open
Bomerova_1.pdfPrůběh obhajoby práce274,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.