Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHávová, Michaela
dc.contributor.refereeVogt David, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-10
dc.date.accessioned2021-06-25T12:31:30Z-
dc.date.available2020-10-23
dc.date.available2021-06-25T12:31:30Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-9
dc.identifier86189
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43937
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá regionálními potravinami a jejich podílem (zastoupením) na prodeji ve městě Plzeň. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část práce je věnována stručné historii prodeje potravin a také seznamuje s alternativními potravinovými sítěmi v ČR. Druhá část se zabývá značením potravin, analýzou pojmu regionální potravina a představením soutěže o logo Regionální potravina. Ve třetí části se nachází geografická charakteristika Plzeňského kraje s rozborem zemědělství na daném území včetně seznámení s producenty v kraji. V poslední části je na základě stanovených cílů a hypotéz práce vyhodnocen výzkum. Z něj vychází nejen to, že zastoupení regionálních potravin v maloobchodních řetězcích v Plzni by mělo být větší, ale že i informovanost spotřebitelů o prodeji těchto regionálních potravin je zde nedostatečná.cs
dc.format73 s. (17 006 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregionální potravinacs
dc.subjectregionální značenícs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectplzeňský krajcs
dc.subjectproducentcs
dc.titleRegionální potraviny a jejich podíl na prodeji ve městě Plzeňcs
dc.title.alternativeRegional foods and their share of sales in Plzeňen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis deals with regional foods and their share (representation) in sales in Pilsen. The work is divided in four parts. The first part of the work is devoted to a brief history of food sales and also introduces alternative food networks in the Czech Republic. The second part deals with food labeling, the analysis of the concept of regional food, and the introduction of the competition for the logo of Regional Food. Part three contains the geographical characteristics of the Pilsen Region, with an analysis of the area's agriculture, including an introduction to the region's producers. In the last section, the research is evaluated on the basis of the objectives and hypotheses of the work. From research it assumes that the representation of regional food in retail chains in Pilsen should be greater. Consumer awareness of regional food sales in Pilsen is insufficient.en
dc.subject.translatedregional foodsen
dc.subject.translatedregional labelsen
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedpilsen regionen
dc.subject.translatedproducersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havova_Michaela.pdfPlný text práce21,16 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Havova.pdfPosudek vedoucího práce467,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponent Havova_Michaela.pdfPosudek oponenta práce206,06 kBAdobe PDFView/Open
Havova.pdfPrůběh obhajoby práce132,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.