Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorSidlakova, Yuliya
dc.contributor.refereeŠimek, Bohuslav
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:19Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier47952
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4407
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace podniku KLAUS Timber a. s. Je členěna do osmi kapitol včetně závěru. V úvodu byl definován podnik a také bylo vybráno několik faktorů ohledně podnikání. V další části byla nejprve charakterizovaná firma a následně pro vyhodnocení její situace bylo použito několika analýz, konkrétně šlo o analýzu okolí podniku, ve kterém se nachází. Další kapitola obsahovala výpočty ukazatelů finanční analýzy, které se týkaly posledních tří let 2009, 20010 a 2011. Veškeré výsledky finanční analýzy byly shrnuty do přehledných tabulek a znázorněny na grafech. Následně byla zpracována analýza efektivnosti a konkurenceschopnosti. Poté byly analyzovány náklady podniku. Na závěr je situace zhodnocena a je předložen návrh na její zlepšení.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza okolí firmycs
dc.subjectfinanční analýza chodu výrobycs
dc.subjectanalýza konkurenceschopnosti podnikucs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeThe evaluation of economic situation of the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company KLAUS Timber a.s. The study is divided into eight chapters including conclusion. In the introduction there was defined company and there were selected several factors about the business. In the next chapter there was a characterization of the company as whole and consequentially an analysis was used to make a comprehensive evaluation of its situation. Particularly there was an evaluation of the company environment, calculation of financial indicators pertaining to years 2009, 2010 and 2011 follow and then competitiveness of the company. All the results of the financial analysis were summarized to tables and depicted on graphes. Finally, conclusion of the study was drawn with a suggestion for improvements.en
dc.subject.translatedenvironmental analysisen
dc.subject.translatedcompetition analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuliya Parmonik_K08B0214P_BP.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_parmonik_VP.PDFPosudek vedoucího práce444,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_parmonik_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
BP_parmonik.PDFPrůběh obhajoby práce191,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.