Title: Přístup k zohlednění rizik a příležitostí v regionálním centru výzkumu a vývoje
Other Titles: Approach to address risks and opportunities at regional research and development centre
Authors: Levý, Vojtěch
Advisor: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44126
Keywords: rizika;příležitosti;identifikace;hodnocení;normativní požadavky;laboratoře;výzkumné centrum;akreditace
Keywords in different language: risks;opportunities;identification;evaluation;normative requirements;laboratories;research centre;accreditation
Abstract: Diplomová práce se zabývá zlepšením systému řízení rizik a příležitostí ve výzkumném centru. V práci jsou identifikována nová rizika v souladu s normativními požadavky. Je zde dále navrhnut nový systém hodnocení rizik. Příležitosti jsou řešeny navrhnutím nových metod k jejich řízení. Tyto nové přístupy mají pomoci k akreditaci výzkumného centra.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the improvement of the risks and opportunities management system at the research centre. Thesis identifies new risks in accordance with normative requirements. A new risk evaluation system is also proposed in this thesis. New methods are proposed to improve management of opportunities. These new approaches are intended to help accreditation of research centre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Levy.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Levy.pdfPosudek vedoucího práce452,04 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Levy.pdfPosudek oponenta práce461,99 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba DP_Levy.PDFPrůběh obhajoby práce573,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.