Název: Analýza podnikání cizinců v České republice v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of the business of foreigners in the Czech Republic during the economic crisis
Autoři: Tran, Son Tung
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4419
Klíčová slova: krize;podnikání;cizinci;Vietnamci;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;business;foreigners;Vietnamese;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce se soustřeďuje na problematiku podnikání cizinců žijících na území České republiky v období světové krizi v roce 2008 a období těsně následujícím. V první kapitole jsou přiblíženy obecné pojmy krize a obecné informace o velkých krizích od roku 1929 do dnešní doby. Druhá kapitola rozebírá mezinárodní vztahy a vztahy ekonomické mezi Vietnamem a Českou republikou v období od 90. letech minulého století do dnešní doby a její potencionální vývoj do budoucna. Třetí kapitola se soustřeďuje na činnosti a podnikatelské aktivity vietnamské komunity žijící v České republice. A dále popisuje základní informace o telekomunikační společnosti Vinatel s.r.o. (resp. Dryden s.r.o.) jako jsou informace o její velikosti, zisku a tempo růstu. Pomocí ekonomických ukazatelů je určena její úspěšnost na trhu. K tomuto jsou použity: ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele rentability a ukazatele zadluženosti. Výsledky jsou porovnány s ideálními čísly k podrobné analýze. V závěrečné části jsou navržena možná řešení pro další rozvoj společnosti do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The above thesis focuses on the businesses of foreigners in Czech Republic during and after the global economic crisis in 2008. The Chapter 1 will introduce in general about the concept of crisis and provide information about the large crises which has occurred since 1929 to the present. The Chapter 2 will draw on information of diplomatic, economic relation between Vietnam and Czech Republic from 90s in last decade and potentials in future. In addition, this chapter will point out some of Czechs ?opinions about Vietnamese community who are living and working in Czech Republic. The Chapter 3 will describe specifically business career and services of Vietnamese community in Czech Republic. Moreover, this chapter will also present basic information of the Vinatel s.r.o. telecom company (Dryden s.r.o. - Vídeňská 546/55, Brno) in terms of human resourse, revenue, growth rate as well as the usage of financial-analyzing tools in order to assess the business eficience. These above indexes are used in the report: Indicators of liquidity, Economic activity, Indebtedness and return. The result, after that, will be compared to standard indexes for executing the assessment. The financial-analyzing report will be shown up along with promotions of solutions for helping the company to develop efficiently in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza podnikani cizincu v Ceske Republice v dobe hospodarske krize_TRAN Son Tung.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tran_VP.PDFPosudek vedoucího práce451,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tran_OP.PDFPosudek oponenta práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tran.PDFPrůběh obhajoby práce190,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.