Title: Účinky houby Pythium oligandrum na některé další druhy mikromycet
Other Titles: Effects of Pythium oligandrum on some other species of micromycetes
Authors: Szabóová, Beáta
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Kučera Radek, Doc. Dr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44208
Keywords: pythium oligandrum;candida albicans;candida glabrata;aspergillus fumigatus;mucor species;mikromycety;alternativní antimykotika
Keywords in different language: pythium oligandrum;candida albicans;candida glabrata;aspergillus fumigatus;mucor species;mikromycetes;alternative antimycotics
Abstract: Tato práce zkoumá vliv houby Pythium oligandrum na patogenní rychle rostoucí plísně a kvasinky, konkrétněji Candida albicans, Candida glabrata, Aspergillus fumigatus a Mucor species. Mezi cíle této práce patří vykultivovat Pythium oligandrum z volně prodejných přípravků, zjistit, při jaké teplotě roste Pythium oligandrum nejlépe a jaký komerčně dostupný přípravek má vyšší účinnost na patogenní plísně a kvasinky. Cíle práce se nezdařily kvůli absenci spor Pythium oligandrum ve volně prodejných přípravcích.
Abstract in different language: This thesis examines effect of the fungus Pythium oligandrum on pathogenic fast-growing fungi and yeast, more specifically Candida albicans, Candida glabrata, Aspergillus fumigatus and Mucor species. One of the aims of this thesis is to cultivate Pythium oligandrum from over-the-counter preparations, than to find out at which temperature Pythium oligan-drum grows best and which commercially available preparation has a higher efficiency against pathogenic fungi and yeasts. The aims of the thesis failed, due to the absence of Pythium oligandrum spores in over-the-counter products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szaboova_Beata_ZL_BP.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Szaboova_VP.pdfPosudek vedoucího práce286,93 kBAdobe PDFView/Open
Szaboova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Szaboova.pdfPrůběh obhajoby práce341,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.