Title: Vyvažování pracovišť montážní linky pro výrobu specifického produktu
Other Titles: Assembly line balancing for the production of a specific product
Authors: Anapreyenka, Yauheniya
Advisor: Rybnikár Filip, Ing.
Referee: Vránek Pavel, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44250
Keywords: měření spotřeby času;snímkování pracovního dne;kategorizace;parametrizace;časové ztráty;plýtvání;balancování;vyvážení linie;takt linie
Keywords in different language: time measurement;time records;categorization;parametrization;waste of time;balancing;tact line
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vyvažování montážní linie pro výrobu válce pro zhutňování půdy a asfaltu. Pro zjištění spotřeby času na pracovištích linie je použitá metoda snímkování a analýzy spotřeby času. Součásti analýzy je odhalení plýtvání a zlepšení toku výrobní linie za využití parametrizace a kategorizace položek kusovníku. Na závěr je uvedeno porovnání původního a navrženého stavu, včetně kalkulace úspor.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the assembly line balancing for the production of double-drum vibratory rollers for soil and asphalt compaction. To determine time consumption at workplaces of the line are used time records and analysis of time consumption. Part of the analysis is to detect waste time and to improve the flow of the line using parameterization and categorization. In the end, there is a comparison of the original and the proposed state, including calculation of savings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Anapreyenka.pdfPlný text práce11,55 MBAdobe PDFView/Open
BP_Anapreyenka_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce134,12 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Anapreyenka.docxPosudek vedoucího práce81,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_BP_Anapreyenka16062021111917.pdfPrůběh obhajoby práce414,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.