Title: Analýza přínosu (ekonomického, sociálního, inovačního) metody kaizen ve firmě
Other Titles: Analysis of the benefits (economic, social, inovative) resulting from Kaizen method implemented in a company
Authors: Švehlová, Petra
Advisor: Dvořáková, Jana
Referee: Vacíková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4427
Keywords: Kaizen;kontinuální zdokonalování;individuální zlepšování;workshop
Keywords in different language: Kaizen;continous improvement;personal developement;workshop
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analyzování aplikace a přínosu metody kaizen v podniku, konkrétně ve firmě MBtech Bohemia s.r.o. Práce vychází ze základních teoretických předpokladů a nástrojů metody kaizen, které následně dává do spojitosti s praxí v podniku MBtech Bohemia s.r.o. Stěžejními body práce jsou: aplikace metody ve výrobě (just-in time a "5S"), proces individuálního zlepšování a kaizen workshopy. Další částí práce je analýza provedeného dotazníkového šetření, kterého se účastnili zaměstnanci podniku MBtech Bohemia s.r.o. Na základě informací vycházejících z dotazníku a celkového obsahu práce jsou vyvozeny návrhy na inovaci metody kaizen v MBtech Bohemia s.r.o. Tyto návrhy tvoří poslední část práce.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on the analysis of the implementation and the benefits of Kaizen method in a company, specifically with MBtech Bohemia s.r.o. This work is based on the basic elements and practices of Kaizen and their implementation within a company, MBtech Bohemia s.r.o. The key points of this work are: just-in time and "5S", personal developement and Kaizen workshops. The work then continues to concentrate on the resulted survey completed by employees of MBtech Bohemia s.r.o. The suggestions gathered during this survey, along with the contents of this work, provide the basis for the inovation of the Kaizen method in MBtech Bohemia s.r.o. These suggestions comprise the last part of this bachelor work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svehlova_BP.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
BP_svehlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce514,82 kBAdobe PDFView/Open
BP_svehlova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_svehlova.PDFPrůběh obhajoby práce189,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.