Název: Analýza přínosu (ekonomického, sociálního, inovačního) metody kaizen ve firmě
Další názvy: Analysis of the benefits (economic, social, inovative) resulting from Kaizen method implemented in a company
Autoři: Švehlová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Vacíková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4427
Klíčová slova: Kaizen;kontinuální zdokonalování;individuální zlepšování;workshop
Klíčová slova v dalším jazyce: Kaizen;continous improvement;personal developement;workshop
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analyzování aplikace a přínosu metody kaizen v podniku, konkrétně ve firmě MBtech Bohemia s.r.o. Práce vychází ze základních teoretických předpokladů a nástrojů metody kaizen, které následně dává do spojitosti s praxí v podniku MBtech Bohemia s.r.o. Stěžejními body práce jsou: aplikace metody ve výrobě (just-in time a "5S"), proces individuálního zlepšování a kaizen workshopy. Další částí práce je analýza provedeného dotazníkového šetření, kterého se účastnili zaměstnanci podniku MBtech Bohemia s.r.o. Na základě informací vycházejících z dotazníku a celkového obsahu práce jsou vyvozeny návrhy na inovaci metody kaizen v MBtech Bohemia s.r.o. Tyto návrhy tvoří poslední část práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work focuses on the analysis of the implementation and the benefits of Kaizen method in a company, specifically with MBtech Bohemia s.r.o. This work is based on the basic elements and practices of Kaizen and their implementation within a company, MBtech Bohemia s.r.o. The key points of this work are: just-in time and "5S", personal developement and Kaizen workshops. The work then continues to concentrate on the resulted survey completed by employees of MBtech Bohemia s.r.o. The suggestions gathered during this survey, along with the contents of this work, provide the basis for the inovation of the Kaizen method in MBtech Bohemia s.r.o. These suggestions comprise the last part of this bachelor work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svehlova_BP.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_svehlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce514,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_svehlova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_svehlova.PDFPrůběh obhajoby práce189,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.