Název: Marketingový plán zavedení konkrétního produktu
Další názvy: Marketing plan and putting a specific product
Autoři: Krýsl, Lubomír
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4433
Klíčová slova: marketingový plán;marketing cestovního ruchu;pivní lázně
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing plan;marketing;tourism;beer bath
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je tvorba marketingového plánu Pivovarského dvora Plzeň, při rozšíření nabídky služeb o relaxační pivní koupele. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je rozčleněna do dvou kapitol. První kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s marketingem cestovního ruchu, zejména s
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to create a marketing plan of Pilsen Brewery Court, the expansion of services offered for a relaxing beer baths. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter aims to familiarize readers with the marketing of tourism, especially with the
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KRYSL_LUBOMIR.pdfPlný text práce700,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krysl v.jpgPosudek vedoucího práce703,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krysl o.jpgPosudek oponenta práce853,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krysl ob.jpgPrůběh obhajoby práce477,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4433

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.