Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHampejsová, Viola
dc.date.accepted2021-6-17
dc.date.accessioned2021-06-25T12:34:06Z-
dc.date.available2018-12-7
dc.date.available2021-06-25T12:34:06Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier80423
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44346
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a ověřením projektového vyučování na téma Obyvatelstvo Afriky na základní škole. Na základě žákovského hodnocení bylo potvrzeno, že realizovaný projekt žáky motivoval, aktivizoval a vedl k samostatnosti. Hlavní částí práce bylo ověřit vhodnost projektového vyučování pro rozvoj vyšších úrovní vzdělávacích cílů Bloomovy taxonomie. K tomuto účelu byla použita metoda kvazixperementu jedné skupiny s využitím pretestu a posttestu. Výsledky experimentu ukazují, že v posttestu došlo u žáků ke zlepšení ve všech otázkách, které ověřovaly především vyšší úrovně vzdělávacích cílů Bloomovy taxonomie.Dále se práce zaměřuje na využití projektového vyučování v hodinách zeměpisu na základních školách. Pro zjištění míry využití projektového vyučování byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazník vyplnilo 101 učitelů zeměpisu. 80 % dotazovaných učitelů projektové vyučování ve svých hodinách využívá.cs
dc.format119 s. (168 449 znaků),XXXVIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektové vyučovánícs
dc.subjectkvaziexperiment jedné skupiny s využitím pretestu a posttestucs
dc.subjectobyvatelstvo afrikycs
dc.subjectbloomova taxonomiecs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleNávrh a ověření projektového vyučování ve výuce geografie na 2. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeDesign and verification of project teaching in geography lessons at elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis occupies with design and verifikation of the project-based learning about population of Africa in primary school. Pupil's evaluation confirms that the veryfied project motivated and activated pupils and led them to independence. The main aim was to verify suitability of the project-based learning for development of higher levels of educational goals of Bloom's taxonomy. For this purpose was used quasi-experimental research with the one-group pretest-posttest design. The results of quasi-experimental research show an improvment in posttest in all questions that verified primarily higher levels of educational goals of Bloom's taxonomy. The thesis is also focused on usability of the project-based learning in geography lessons in primary school. To determine usability rate of the project-based learning was choosen questionnaire method. The questionnaire was fulfilled by 101 responder. 80 % of interviewed teachers use the project method in their lessons.en
dc.subject.translatedproject methoden
dc.subject.translatedquasi-experimenten
dc.subject.translatedthe one-group pretest-posttest designen
dc.subject.translatedpopulation of africaen
dc.subject.translatedbloom's taxonomyen
dc.subject.translatedelementary schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_V. HAMPEJSOVA.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFView/Open
Hampejsova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,93 kBAdobe PDFView/Open
Hampejsova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce610,84 kBAdobe PDFView/Open
Hampejsova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce105,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.