Title: Assessment Centrum v praxi
Other Titles: Assessment Center in practice
Authors: Minařík, Michal
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4435
Keywords: assessment centrum;kompetence;obchodní zástupce
Keywords in different language: assessment centre;competence;sales representative
Abstract: Předložená práce je zaměřena na využití assessment centra jako metody pro výběr vhodných kandidátů na konkrétní pozici obchodního zástupce. Tato práce teoreticky popisuje průběh assessment centra. Přesně popisuje rozdíl mezi tím, co je assessment centrum a jaké znaky musí splňovat. Dává návod, jak postupovat při plánování a realizaci assessment centra, na co dbát a čeho se naopak vyvarovat. Na základě analýzy současného assessment centra v konkrétním podniku hodnotí, poukazuje na zavedené chyby a přináší konkrétní návrhy na odstranění nalezených chyb a zvýšení jeho efektivnosti. V neposlední řadě tato práce ukazuje, jak velký finanční dopad pro společnost může mít výběr nevhodného kandidáta a naopak jak velkým přínosem je správný výběr vhodného kandidáta.
Abstract in different language: The presented work is focused on the use of assessment centres as a method for selecting of suitable candidates for a particular position of a sales representative. This thesis describes theoretical course of an assessment centre. It clearly explains the difference between what the assessment centre really is and what features it has to meet. It provides instructions how to proceed in planning and implementation of assessment centres and it clarify what is important to put emphasis on and what to avoid. Based on the analysis of the current assessment centre in a particular company it points out phase errors and provides specific proposals for the elimination of found errors and for increasing its effectiveness. Finally, this work shows how large financial impact for the company a selection of an unsuitable candidate may have, and, on the contrary, what a significant contribution the right choice of a suitable candidate is.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Mlnarik.pdfPlný text práce472,94 kBAdobe PDFView/Open
Mlnarik v.pdfPosudek vedoucího práce294,68 kBAdobe PDFView/Open
Mlnarik o.pdfPosudek oponenta práce285,22 kBAdobe PDFView/Open
Mlnarik ob.pdfPrůběh obhajoby práce212,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.