Title: 3D tiskárna na stavební hmoty
Other Titles: 3D printer for building materials
Authors: Reinhart, Jakub
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Uxa Pavel, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44401
Keywords: 3d tiskárna;3d tisk;geopolymer;stavební průmysl
Keywords in different language: 3d printer;3d printer;geopolymer;building industry
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh 3D tiskárny, která pro tisk využívá stavební materiál na bázi geopolymerů. Práce obsahuje návrh rámu stroje a systému vytlačování pro použitý materiál. Tiskový prostor je 2x3x2 metrů. Tato 3D tiskárna by měla být využívána pro tisk stavebních prefabrikátů a dekorací.
Abstract in different language: The diploma thesis contains the design of a 3D printer that uses a building material based on geopolymers for printing. The work contains the design of the machine frame and extrusion system for the used material. The print space is 2x3x2 meters. This 3D printer should be used for printing prefabricated peaces of buildings and decorations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2021-REINHART.pdfPlný text práce11,6 MBAdobe PDFView/Open
BC_Jakub_REINHART-S19N0118P_Formanek__Hodnoceni DP_stag.pdfPosudek vedoucího práce162,69 kBAdobe PDFView/Open
Bc_Jakub_Reinhart_hodnoceni_oponenta.pdfPosudek oponenta práce444,62 kBAdobe PDFView/Open
reinhart.pdfPrůběh obhajoby práce294,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.