Title: Rozvoj sportu a spolupráce oddílů s vedením měst v okolí krajského města Plzně
Other Titles: Development of sport and cooperation of clubs with the management of cities around the regional city of Pilsen
Authors: Zelenka, Zdeněk
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44445
Keywords: spolky;sport;podpora;sportovní kluby;konkurence
Keywords in different language: society;sport;support;sports club;rival
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem sportu v okolí krajského města Plzně. Konkrétně jde o sportovní kluby v Třemošné a Dobřanech. Sportovní oddíly z menších měst v okolí Plzně mají v plzeňských klubech velkou konkurenci. Nejvíce s ohledem na mládež. Rozdíly tak musí nahrazovat dobrou prací v klubu. I proto je pro tyto kluby velice důležitá podpora. Jednou z nejdůležitějších forem podpory je podpora od měst, ve kterých sportovní kluby sídlí. První kapitoly však pojednávají o spolcích. Sportovní kluby jsou totiž spolky. V práci jsem se také soustředil na rozvoj sportu v České republice. Jedna z kapitol je i o největší české sportovní organizaci - České unii sportu. Ohledně podpory sportu a provozováním sportu na menších městech jsou v této práci důležitým zdrojem informací rozhovory s představiteli měst a sportovních oddílů.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis is about development of sport around regional town Pilsen. Specifically it is about sports clubs in Třemošná and Dobřany. Sports clubs from smaller towns around Pilsen are rivals with sports clubs from Pilsen. Most it can be see in youth teams. Differences must be replaced by good work in club. Because is support very important for these clubs. One of the most important forms of support is from towns where sports clubs are. The first parts of this bachelor´s thesis is about society. Sports clubs are society. I focused on development of sport in Czech Republic. One of the chapters is about the biggest czech sport organization. It is Czech Union of Sport. In interviews with representatives of sports clubs and town are source of informations about support for sports and practice of sport in smaller towns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Zdenek Zelenka (1).pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
2021_Posudek-Zelenka.docxPosudek vedoucího práce18,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zelenka, Zdenek - oponent.docxPosudek oponenta práce21,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Obhaj. Z.Z..pdfPrůběh obhajoby práce856,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.