Title: Hodnotenie účinnosti regulácie napätia
Authors: Altus, Juraj
Rapšík, Miroslav
Citation: Electroscope. 2008, č. 1.
Issue Date: 10-Mar-2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo1_2008/r1c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/445
ISSN: 1802-4564
Keywords: regulace napětí;účinnost;přenosové soustavy;Slovensko
Keywords in different language: voltage regulation;efficiency;transmission systems;Slovakia
Abstract: Článok pojednáva o základoch regulácie napätia v pilotných uzloch ES Slovenska. Analyzuje z hľadiska denných, mesačných a ročných priemerov uzlové napätia na úrovni 220 a 400 kV v rozvodniach prenosovej sústavy Slovenska. Na základe vyhodnotenia smerodajnej odchýlky napätia je hodnotená účinnosť regulácie napätia v jednotlivých uzloch. V závere článku sú zhrnuté výsledky analýzy v grafickej forme.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2008)
Číslo 1 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r1c1c6.pdf131,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.