Název: Sociální motivy v pohádkách Boženy Němcové
Další názvy: The social motives in fairy tales of Božena Němcová
Autoři: Ulrychová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4465
Klíčová slova: Božena Němcová;pohádka;sociální motivy;František Matouš Klácel
Klíčová slova v dalším jazyce: Božena Němcová;fairytale;social motives;František Matouš Klácel
Abstrakt: Ve své bakalářské práci na téma "Sociální motivy v pohádkách Boženy Němcové" se snažím nalézt konkrétní sociální motivy z reálného života. V úvodu popisuji počáteční tvorbu pohádek Boženy Němcové. Dále se zabývám tím, jak byla Božena Němcová ovlivněna svou životní zkušeností a svým přítelem Františkem Matoušem Klácelem. Následuje doklad sociálních motivů v pohádkách, činnost postav, výklad jejich jmen a porovnání s Klácelovými názory. V závěru shrnuji, k čemu Božena Němcová v pohádkách směřuje.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis with subject matter "Social motives in the fairy tales of Božena Němcová" I try to find in fairy tales the specific social motives from real life. The introduction describes the initial creation of her fairy tales. I´m also concerned how Božena Němcová was influenced by her life experiences and her friend František Matouš Klácel. It is followed by evidence of social motives in fairy tales, acting of characters, interpretation of names and comparison with opinions of František Matouš Klácel. The conclusion summarizes what Božena Němcová is aiming at in her fairy tales.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Socialni motivy v pohadkach Bozeny Nemcove.pdfPlný text práce180,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ulrychova.pdfPosudek vedoucího práce275,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).ulrychova.pdfPosudek oponenta práce222,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).ulrychova.pdfPrůběh obhajoby práce151,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.