Title: Sociální motivy v pohádkách Boženy Němcové
Other Titles: The social motives in fairy tales of Božena Němcová
Authors: Ulrychová, Michaela
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4465
Keywords: Božena Němcová;pohádka;sociální motivy;František Matouš Klácel
Keywords in different language: Božena Němcová;fairytale;social motives;František Matouš Klácel
Abstract: Ve své bakalářské práci na téma "Sociální motivy v pohádkách Boženy Němcové" se snažím nalézt konkrétní sociální motivy z reálného života. V úvodu popisuji počáteční tvorbu pohádek Boženy Němcové. Dále se zabývám tím, jak byla Božena Němcová ovlivněna svou životní zkušeností a svým přítelem Františkem Matoušem Klácelem. Následuje doklad sociálních motivů v pohádkách, činnost postav, výklad jejich jmen a porovnání s Klácelovými názory. V závěru shrnuji, k čemu Božena Němcová v pohádkách směřuje.
Abstract in different language: In my bachelor thesis with subject matter "Social motives in the fairy tales of Božena Němcová" I try to find in fairy tales the specific social motives from real life. The introduction describes the initial creation of her fairy tales. I´m also concerned how Božena Němcová was influenced by her life experiences and her friend František Matouš Klácel. It is followed by evidence of social motives in fairy tales, acting of characters, interpretation of names and comparison with opinions of František Matouš Klácel. The conclusion summarizes what Božena Němcová is aiming at in her fairy tales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni motivy v pohadkach Bozeny Nemcove.pdfPlný text práce180,49 kBAdobe PDFView/Open
ulrychova.pdfPosudek vedoucího práce275,82 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).ulrychova.pdfPosudek oponenta práce222,12 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).ulrychova.pdfPrůběh obhajoby práce151,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.