Title: Hlasová výchova a zpěv jako prostředek rozvoje řečových dovedností
Other Titles: Vocal and singing education as means to speech development
Authors: Jankovská, Iva
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44706
Keywords: hlasová výchova;klíčové kompetence;rozvoj řeči;hudební komunikace;kreativita
Keywords in different language: vocal education;key competences;speech development;music communication;creativity
Abstract: Tuto diplomovou práci jsem napsala, abych rozvedla problematiku hlasové výchovy a zpěvu v současném vzdělávacím systému. Rozvoj řečových dovedností je velmi důležitý pro naplnění klíčových kompetencí tohoto předmětu.
Abstract in different language: I have written this thesis to elaborate the problems of vocal education and singing in the contemporary education system. The speech development is very important for fulfilling the key competences of this subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankovska Iva - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
JANKOVSKA_ DP_vedouci_Sla_2021.pdfPosudek vedoucího práce280,89 kBAdobe PDFView/Open
JANKOVSKA_ DP_oponent_Ma_2021.pdfPosudek oponenta práce166,86 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska_obhajoby_16.6.21.07.jpgPrůběh obhajoby práce240,63 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.