Název: Hudebně výchovné náměty pro vánoční besídku na 1. stupni základní školy
Další názvy: Suggestions on musical education for christmas performance in primary school
Autoři: Oppová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44708
Klíčová slova: vánoční besídka;realizace;mimotřídní hudební činnosti;hudební výchova;primární vzdělávání;scénář
Klíčová slova v dalším jazyce: christmas performance;realization;extra-classes music lessons;music;primary education;script
Abstrakt: Diplomová práce Hudebně výchovné náměty při vánoční besídce na 1. stupni je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám mimoškolní a mimotřídní hudební výchovou, dále hudebním vývojem dětí mladšího školního věku, využitím hudebních činností a Orffových hudebních nástrojů při vánoční besídce. V praktické části je zpracován návrh scénáře vánoční besídky pro druhou třídu, která obsahuje oblasti hudební, dramatické, pohybové a literární.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis Suggestions on musical education for Christmas performance in primary school is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with extra-curricular and extra-classes music lessons, then musical development of children in the primary school, usage of musical activities and Orrfs musical instruments during the Christmas performance. In the practical part, there is adapted a proposal of the script for the second class, which includes musical, dramatic, dancing and literary activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Daniela Oppova diplomova prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPPOVA_ DP_vedouci_Sla_2021.pdfPosudek vedoucího práce288,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oppova_DP_oponent_Ruz_2021.pdfPosudek oponenta práce288,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oppova_obhajoby_16.6.21.08.jpgPrůběh obhajoby práce240,17 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/44708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.