Title: Hudebně výchovné náměty pro vánoční besídku na 1. stupni základní školy
Other Titles: Suggestions on musical education for christmas performance in primary school
Authors: Oppová, Daniela
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44708
Keywords: vánoční besídka;realizace;mimotřídní hudební činnosti;hudební výchova;primární vzdělávání;scénář
Keywords in different language: christmas performance;realization;extra-classes music lessons;music;primary education;script
Abstract: Diplomová práce Hudebně výchovné náměty při vánoční besídce na 1. stupni je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám mimoškolní a mimotřídní hudební výchovou, dále hudebním vývojem dětí mladšího školního věku, využitím hudebních činností a Orffových hudebních nástrojů při vánoční besídce. V praktické části je zpracován návrh scénáře vánoční besídky pro druhou třídu, která obsahuje oblasti hudební, dramatické, pohybové a literární.
Abstract in different language: The diploma thesis Suggestions on musical education for Christmas performance in primary school is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with extra-curricular and extra-classes music lessons, then musical development of children in the primary school, usage of musical activities and Orrfs musical instruments during the Christmas performance. In the practical part, there is adapted a proposal of the script for the second class, which includes musical, dramatic, dancing and literary activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniela Oppova diplomova prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
OPPOVA_ DP_vedouci_Sla_2021.pdfPosudek vedoucího práce288,34 kBAdobe PDFView/Open
Oppova_DP_oponent_Ruz_2021.pdfPosudek oponenta práce288,27 kBAdobe PDFView/Open
Oppova_obhajoby_16.6.21.08.jpgPrůběh obhajoby práce240,17 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.