Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorOppová, Daniela
dc.contributor.refereeRůžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-16
dc.date.accessioned2021-06-25T12:36:48Z-
dc.date.available2019-12-6
dc.date.available2021-06-25T12:36:48Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-11
dc.identifier83874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44708
dc.description.abstractDiplomová práce Hudebně výchovné náměty při vánoční besídce na 1. stupni je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám mimoškolní a mimotřídní hudební výchovou, dále hudebním vývojem dětí mladšího školního věku, využitím hudebních činností a Orffových hudebních nástrojů při vánoční besídce. V praktické části je zpracován návrh scénáře vánoční besídky pro druhou třídu, která obsahuje oblasti hudební, dramatické, pohybové a literární.cs
dc.format72 s. (86 864 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvánoční besídkacs
dc.subjectrealizacecs
dc.subjectmimotřídní hudební činnostics
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectprimární vzdělávánícs
dc.subjectscénářcs
dc.titleHudebně výchovné náměty pro vánoční besídku na 1. stupni základní školycs
dc.title.alternativeSuggestions on musical education for christmas performance in primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis Suggestions on musical education for Christmas performance in primary school is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I deal with extra-curricular and extra-classes music lessons, then musical development of children in the primary school, usage of musical activities and Orrfs musical instruments during the Christmas performance. In the practical part, there is adapted a proposal of the script for the second class, which includes musical, dramatic, dancing and literary activities.en
dc.subject.translatedchristmas performanceen
dc.subject.translatedrealizationen
dc.subject.translatedextra-classes music lessonsen
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedprimary educationen
dc.subject.translatedscripten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniela Oppova diplomova prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
OPPOVA_ DP_vedouci_Sla_2021.pdfPosudek vedoucího práce288,34 kBAdobe PDFView/Open
Oppova_DP_oponent_Ruz_2021.pdfPosudek oponenta práce288,27 kBAdobe PDFView/Open
Oppova_obhajoby_16.6.21.08.jpgPrůběh obhajoby práce240,17 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.