Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorBradáčová, Renata
dc.contributor.refereeRůžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-16
dc.date.accessioned2021-06-25T12:36:48Z-
dc.date.available2019-12-6
dc.date.available2021-06-25T12:36:48Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-11
dc.identifier83875
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44709
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou možností aktivizace žáků ve výuce hudební výchovy. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny jednotlivé prvky, které ovlivňují aktivizaci žáků, východiska současné koncepce hudební výchovy a jejich začlenění do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou zde uvedeny také hudební činnosti, prostřednictvím kterých žáky aktivizujeme. V praktické části jsou zpracovány didaktické přípravy pro každý ročník na 1. stupni základní školy. Za přípravou se nachází reflexe z aplikované přípravy na vyučování nebo zhodnocení zpětné vazby od učitelů na připravenou výukovou jednotku.cs
dc.format67 s., xxv s. (134 468 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectaktivizace žákůcs
dc.subjectvýznam hudbycs
dc.subjecthudební schopnostics
dc.subjecthudební aktivity dětícs
dc.titleVýuka hudební výchovy na 1. stupni základní školy z hlediska aktivizace žákůcs
dc.title.alternativeTeaching music to primary school learners in terms of their activationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the possibilities of activating pupils in teaching music education. The work contains a theoretical and practical part. The theoretical part defines the individual elements that affect the activation of pupils, the basis of the current concept of music education and their inclusion in the Framework Education Programme for Elementary Education. Also presented, are musical activities through which we activate pupils. The practical part deals with didactic preparations for each year of primary school. Behind the preparation is a reflection or evaluation of feedback from teachers on the prepared learning unit.en
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedactivation of pupilsen
dc.subject.translatedimportance of musicen
dc.subject.translatedmusical abilitiesen
dc.subject.translatedmusical activities of childrenen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bradacova_finalni_podoba.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
BRADACOVA_ DP_vedouci_Sla_2021.pdfPosudek vedoucího práce276,72 kBAdobe PDFView/Open
Bradacova_DP_oponent_Ruz_2021.pdfPosudek oponenta práce207,4 kBAdobe PDFView/Open
Bradacova_obhajoby_16.6.21.09.jpgPrůběh obhajoby práce238,6 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.