Title: Analýza obsahu vybraných vzdělávacích webových stránek se zaměřením na učivo předmětu český jazyk pro základní školy
Other Titles: Analysis of the content of selected educating websites focusing on the curriculum of the Czech language for primary schools.
Authors: Ibrahimová, Veronika
Advisor: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44721
Keywords: analýza;webová stránka;hypertextový odkaz;zpětná vazba;český jazyk;uživatelská přívětivost;multimedialita;interaktivita;motivace;personalizace;autorství;hodnocení;doporučení
Keywords in different language: analysis;websites;hyperlink;feedback;czech language;user experience;multimediality;interactivity;motivation;personalization;authorship;evaluation;recommendation
Abstract: Práce se zabývá analýzou obsahu webových stránek zaměřených na učivo českého jazyka pro základní školy. Práce má 4 části: úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr. V úvodu je popsáno, proč je téma bakalářské práce aktuální, je formulován cíl práce a oblast zájmu. V teoretické části jsou uvedeny a vysvětleny důležité pojmy, vymezena kritéria pro analýzu a předložen seznam webových stránek k analýze. Praktická část je tvořena analýzou webových stránek s hodnocením stránek a doporučením, k čemu a pro koho jsou vhodné. Na konci praktické části se nachází shrnutí poznatků z analýzy a doporučení dvou webových stránek k samostudiu učiva českého jazyka pro základní školy i se zdůvodněním výběru. V závěru je uveden cíl práce, přínos práce, překvapivé zjištění a nejdůležitější zjištění. Cílem práce bylo vytvořit popis vybraných stránek s jejich doporučením a hodnocením.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the analysis of web content of websites that focus on the curriculum of the Czech language. The thesis is divided into 4 parts which are the introduction, the theoretical part, the practical part, and the conclusion. The introduction demonstrates the reasons for choosing the topic and list the research objectives. The theoretical part focuses on several topics that need to be explained and clarified to the reader. The practical part is formed by the analysis of the websites, evaluation, recommendation of two web sites that are suitable for self-study, and the summary of the finding. The conclusion contains the aim of the bachelor thesis, surprising findings, crucial findings and points out the value of the research. The aim of the bachelor thesis was to create a description of the websites that focus on curriculum of the Czech language with the evaluation and recommendations for what they are suitable to use for.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
ibrahimova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce453,83 kBAdobe PDFView/Open
ibrahimova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce305,45 kBAdobe PDFView/Open
ibrahimova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce99,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.