Název: Portrét Jiřího Roberta Picka
Další názvy: Profile of Jiří Robert Pick
Autoři: Bolgáčová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4475
Klíčová slova: malá divadla;satira;Jiří Robert Pick;česká literatura;epigramy;divadlo Paravan;Kabaret Au
Klíčová slova v dalším jazyce: small theaters;satire;George Robert Pick;czech literature;epigrams;theater Paravan;Cabaret Au
Abstrakt: Práce se věnuje životu Jiřího Roberta Picka a jeho dílu, konkrétně divadelní a epigramické tvorbě. Dále uvádí stručný přehled divadel v první polovině 20. století. V závěru práce zasazuje J. R. Picka do kontextu satiry 50. a 60. let.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is devoted to a life of George Robert Pick and his work, namely his epigrams and theater. Also provides a brief overview of theater in the first half of the 20th century. And finally some other authors, who wrote satire in 50´s and 60´s, are mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Portret Jiriho Roberta Picka_Veronika Bolgacova.pdfPlný text práce6,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bolgacova.pdfPosudek vedoucího práce375,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).bolgacova.pdfPosudek oponenta práce268,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).bolgacova.pdfPrůběh obhajoby práce153,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4475

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.