Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomiczek Petr, RNDr. CSc.
dc.contributor.authorMarešová, Alexandra
dc.contributor.refereeGirg Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-21
dc.date.accessioned2021-06-25T12:37:22Z-
dc.date.available2019-10-1
dc.date.available2021-06-25T12:37:22Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-7-20
dc.identifier83022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44754
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. Po krátkém seznámení s elektromagnetismem postupujeme jednoduchými úvahami k vyslovení potřebných matematických definic a vět. Jejich aplikaci ukazujeme na vhodných příkladech. V závěru se dostaneme k Maxwellovým rovnicím, které nejprve vyjádříme v integrálních tvarech, následně s využitím definovaného aparátu odvodíme vztahy diferenciální a naznačíme důsledek vzájemné interakce elektrického a magnetického pole v čase v podobě elektromagnetické vlny.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkřivka a křivkový integrálcs
dc.subjectplocha a plošný integrálcs
dc.subjectdiferenciální operátorycs
dc.subjectmaxwellovy rovnicecs
dc.subjectgreenova větacs
dc.subjectstokesova větacs
dc.subjectgaussova-ostrogradského větacs
dc.titleMatematický pohled na integrály ve fyzicecs
dc.title.alternativeIntegrals in physics from the mathematical point of viewen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on line and surface integrals and their applications in the theory of electromagnetism. The main issue of this thesis is to describe the mathematical background of Maxwell's equations. After a short introduction to electromagnetism we continue with simple considerations to present the necessary definitions and theorems. Suitable examples are solved using the theory. At the end we express Maxwell's equations in integral form and we use the theorems to derive the differential form. Finally, we suggest the consequence of the interaction between electric and magnetic fields over time and in the form of electromagnetic waves.en
dc.subject.translatedcurve and line integralen
dc.subject.translatedsurface and surface integralen
dc.subject.translateddifferential operatorsen
dc.subject.translatedmaxwell's equationsen
dc.subject.translatedgreen's theoremen
dc.subject.translatedstokes' theoremen
dc.subject.translatedgauss-ostrogradsky's theoremen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maresova.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
PV_Maresova.pdfPosudek vedoucího práce401,82 kBAdobe PDFView/Open
PO_Maresova.pdfPosudek oponenta práce745,99 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Maresova.pdfPrůběh obhajoby práce188,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.