Název: Humor a ironie ve fejetonech Jana Nerudy
Další názvy: Humour and irony in the feuilletons by Jan Neruda
Autoři: Dlouhá, Petra
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4477
Klíčová slova: humor;ironie;fejeton
Klíčová slova v dalším jazyce: humor;irony;essay
Abstrakt: Úvod práce je zaměřen na krátké pojednání o fejetonu jako žánru a jeho vývoji jak v Evropě tak u nás. Další kapitoly přibližují problematiku vývoje fejetonu z pohledu Karla Štorkána. Část práce je věnována také pohledu D. Turečka a jeho mínění o Nerudově fejetonu. Vrcholem práce je pak samotný pokus autorky o tematické rozdělení fejetonů dle Nerudova postoje k tématu a rozbor toho, čím se vlastně Neruda ve svých fejetonech zabývá. Vždy nechybí ukázky z četby, kterými autorka tematickému rozdělení dodává na autentičnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I focus on Czech journalist´s Jan Neruda short essay writing. In an introduction on this thesis I summarized the history and own process of short essays in Europe and then I concentrated mainly on the way of short essays advancement in Czech. An important part of this thesis is its second part. This part is focused on categorization of short essays on the basis of its content. Of course I couldn´t skip to extend my thesis of a case of Neruda´s short essays.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace -Petra Dlouha.pdfPlný text práce408,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dlouha.pdfPosudek vedoucího práce194,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).dlouha.pdfPosudek oponenta práce243,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dlouha_petra.pdfPrůběh obhajoby práce154,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4477

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.