Title: Teorie a praxe termogravimetrické analýzy
Authors: Polanský, Radek
Citation: Electroscope. 2008, č. 1.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo1_2008/r1c1c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/449
ISSN: 1802-4564
Keywords: gravimetrická analýza;elektrotechnická diagnostika
Keywords in different language: gravimetric analysis;electrical diagnostics
Abstract: Článek se zabývá jednou z nejstarších technik termické analýzy – termogravimetrickou analýzou. Tuto techniku přibližuje jak po stránce teoretické, tak i z pohledu její každodenní praxe. Poukazuje tak na problematiku termických analýz využitelných v elektrotechnologické diagnostice. Všem těmto analýzám je společné, že sledují fyzikální a chemické změny vznikající v látce jako funkci teploty. Jejich aplikace v rámci elektrotechnologické diagnostiky je logickým krokem vyplývajícím ze současného stavu na poli materiálového inženýrství.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2008)
Číslo 1 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r1c1c5.pdf267,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.