Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKopp, Jan
dc.contributor.authorMarval, Štěpán
dc.date.accessioned2021-08-16T10:00:17Z-
dc.date.available2021-08-16T10:00:17Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKOPP, J., MARVAL, Š. Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích. Geografické rozhledy, 2021, roč. 30, č. 4, s. 34-37. ISSN 1210-3004.cs
dc.identifier.issn1210-3004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44924
dc.description.abstractVeřejná prostranství měst mají potenciál sdíleného prostoru, který plní přírodní i sociální funkce současně. Text představuje možnosti, jak veřejná prostranství zapojit do hospodaření se srážkovou vodou a přitom podpořit ve městech jejich estetické, sociální a environmentální funkce. Přehled byl vytvořen na základě rozboru zahraničních a domácích zkušeností a ukazuje příklady dobré praxe.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherČeská geografická společnostcs
dc.relation.ispartofseriesGeografické rozhledycs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Česká geografická společnostcs
dc.subjectveřejná prostranstvícs
dc.subjecthospodaření se srážkovou vodoucs
dc.subjectretenční nádržecs
dc.subjectdetenční nádržecs
dc.titleVyužití srážkových vod na veřejných prostranstvíchcs
dc.title.alternativeUse of rainwater in the public spacesen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPublic spaces of cities have the potential of a shared space that fulfils both natural and social functions at the same time. The text presents possibilities to integrate public spaces in the rainwater management while supporting their aesthetic, social and environmental functions. The overview was created based on the research of foreign and domestic experiences and it shows examples of good practice.en
dc.subject.translatedpublic spaceen
dc.subject.translatedrainwater managementen
dc.subject.translatedretention pondsen
dc.subject.translateddetention pondsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43933036
dc.project.IDSS03010080/Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextucs
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
gr3004_kopp_marval.pdf5,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD