Title: Effective Adsorption of Reactive Black 5 onto Hybrid Hexadecylamine Impregnated Chitosan-Powdered Activated Carbon Beads
Other Titles: Účinná adsorpce reaktivní černé 5 na hybridní chitosanem aktivované uhlíkové korálky impregnované hexadecylaminem
Authors: Vakili, Mohammadtaghi
Zwain, Haider M.
Mojiri, Amin
Wang, Wei
Gholami, Fatemeh
Gholami, Zahra
Giwa, Abdulmoseen Segun
Wang, Baozhen
Cagnetta, Giovanni
Salamatinia, Babak
Citation: VAKILI, M., ZWAIN, HM., MOJIRI, A., WANG, W., GHOLAMI, F., GHOLAMI, Z., GIWA, AS., WANG, B., CAGNETTA, G., SALAMATINIA, B. Effective Adsorption of Reactive Black 5 onto Hybrid Hexadecylamine Impregnated Chitosan-Powdered Activated Carbon Beads. Water, 2020, roč. 12, č. 8. ISSN 2073-4441.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090185746
http://hdl.handle.net/11025/45045
ISSN: 2073-4441
Keywords: chitosan;aktivovaný uhlík;hexadecylamin;hybridní adsorbent;regenerace
Keywords in different language: chitosan;powder activated carbon;hexadecylamine;hybrid adsorbent;regeneration
Abstract: Předmětem této studie je příprava kompozitních pelet složených z aktivovaného uhlíku a chitosanu upraveného hexadecylaminem (HDA) a využití těchto pelet k adsorpci aniontového černého barviva RB5 ve vodném prostředí. Pelety, které byly připraveny u 0,2 g aktivovaného uhlíku 0,04 g HDA, vykázaly nejvyšší účinnost při adsorpci. Pelety byly charakterizovány infračervenou spektroskopií (FTIR) a elektronovým skenovacím mikroskopem (SEM). V sérii experimentů byla vyšetřována nutná dávka adsorbentu, pH, doba kontaktu, což jsou parametry významně ovlivňující účinnost adsorpce. Získané údaje byly v souladu s Freundlichovým modelem (R2=0,994) a modelem pseudo-druhého řádu (R2=0,994). Dále bylo zjištěno, že adsorpce RB5 na peletách závisí na pH a maximální Langmuirovy adsorpční kapacity bylo dosaženo při pH=4. Dále bylo též ověřeno, že syntetizované pelety je možné regenerovat a opakovaně využít pro adsorpci.
Abstract in different language: In this study, hexadecylamine (HDA) impregnated chitosan-powder activated carbon (Ct-PAC) composite beads were successfully prepared and applied to adsorption of the anionic dye reactive black 5 (RB5) in aqueous solution. The Ct-PAC-HDA beads synthesized with 0.2 g powdered activated carbon (PAC) and 0.04 g HDA showed the highest dye removal efficiency. The prepared beads were characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Various adsorption parameters, i.e., adsorbent dosage, pH, and contact time, which affect the adsorption performance, were studied in a series of batch experiments. The obtained adsorption data were found to be better represented by Freundlich (R2 = 0.994) and pseudo-second-order (R2 = 0.994) models. Moreover, it was ascertained that the adsorption of RB5 onto Ct-PAC-HDA beads is pH-dependent, and the maximum Langmuir adsorption capacity (666.97 mg/g) was observed at pH 4. It was also proved that Ct-PAC-HDA beads were regenerable for repeated use in the adsorption process.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GHOLAMI_water-12-02242.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD