Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVakili, Mohammadtaghi
dc.contributor.authorZwain, Haider M.
dc.contributor.authorMojiri, Amin
dc.contributor.authorWang, Wei
dc.contributor.authorGholami, Fatemeh
dc.contributor.authorGholami, Zahra
dc.contributor.authorGiwa, Abdulmoseen Segun
dc.contributor.authorWang, Baozhen
dc.contributor.authorCagnetta, Giovanni
dc.contributor.authorSalamatinia, Babak
dc.date.accessioned2021-09-06T10:00:24Z-
dc.date.available2021-09-06T10:00:24Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVAKILI, M., ZWAIN, HM., MOJIRI, A., WANG, W., GHOLAMI, F., GHOLAMI, Z., GIWA, AS., WANG, B., CAGNETTA, G., SALAMATINIA, B. Effective Adsorption of Reactive Black 5 onto Hybrid Hexadecylamine Impregnated Chitosan-Powdered Activated Carbon Beads. Water, 2020, roč. 12, č. 8. ISSN 2073-4441.cs
dc.identifier.issn2073-4441
dc.identifier.uri2-s2.0-85090185746
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45045
dc.description.abstractPředmětem této studie je příprava kompozitních pelet složených z aktivovaného uhlíku a chitosanu upraveného hexadecylaminem (HDA) a využití těchto pelet k adsorpci aniontového černého barviva RB5 ve vodném prostředí. Pelety, které byly připraveny u 0,2 g aktivovaného uhlíku 0,04 g HDA, vykázaly nejvyšší účinnost při adsorpci. Pelety byly charakterizovány infračervenou spektroskopií (FTIR) a elektronovým skenovacím mikroskopem (SEM). V sérii experimentů byla vyšetřována nutná dávka adsorbentu, pH, doba kontaktu, což jsou parametry významně ovlivňující účinnost adsorpce. Získané údaje byly v souladu s Freundlichovým modelem (R2=0,994) a modelem pseudo-druhého řádu (R2=0,994). Dále bylo zjištěno, že adsorpce RB5 na peletách závisí na pH a maximální Langmuirovy adsorpční kapacity bylo dosaženo při pH=4. Dále bylo též ověřeno, že syntetizované pelety je možné regenerovat a opakovaně využít pro adsorpci.cs
dc.format14 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMDPIen
dc.relation.ispartofseriesWateren
dc.rights© MDPIen
dc.subjectchitosancs
dc.subjectaktivovaný uhlíkcs
dc.subjecthexadecylamincs
dc.subjecthybridní adsorbentcs
dc.subjectregeneracecs
dc.titleEffective Adsorption of Reactive Black 5 onto Hybrid Hexadecylamine Impregnated Chitosan-Powdered Activated Carbon Beadsen
dc.title.alternativeÚčinná adsorpce reaktivní černé 5 na hybridní chitosanem aktivované uhlíkové korálky impregnované hexadecylaminemcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn this study, hexadecylamine (HDA) impregnated chitosan-powder activated carbon (Ct-PAC) composite beads were successfully prepared and applied to adsorption of the anionic dye reactive black 5 (RB5) in aqueous solution. The Ct-PAC-HDA beads synthesized with 0.2 g powdered activated carbon (PAC) and 0.04 g HDA showed the highest dye removal efficiency. The prepared beads were characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Various adsorption parameters, i.e., adsorbent dosage, pH, and contact time, which affect the adsorption performance, were studied in a series of batch experiments. The obtained adsorption data were found to be better represented by Freundlich (R2 = 0.994) and pseudo-second-order (R2 = 0.994) models. Moreover, it was ascertained that the adsorption of RB5 onto Ct-PAC-HDA beads is pH-dependent, and the maximum Langmuir adsorption capacity (666.97 mg/g) was observed at pH 4. It was also proved that Ct-PAC-HDA beads were regenerable for repeated use in the adsorption process.en
dc.subject.translatedchitosanen
dc.subject.translatedpowder activated carbonen
dc.subject.translatedhexadecylamineen
dc.subject.translatedhybrid adsorbenten
dc.subject.translatedregenerationen
dc.identifier.doi10.3390/w12082242
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number568155500001
dc.identifier.obd43931768
dc.project.IDED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálůcs
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GHOLAMI_water-12-02242.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD