Název: A Review on Production of Light Olefins via Fluid Catalytic Cracking
Další názvy: Přehledový článek o produkci lehkých olefinů metodou fluidního katalytického krakování
Autoři: Gholami, Zahra
Gholami, Fatemeh
Tišler, Zdeněk
Tomáš, Martin
Vakili, Mohammadtaghi
Citace zdrojového dokumentu: GHOLAMI, Z., GHOLAMI, F., TIŠLER, Z., TOMÁŠ, M., VAKILI, M. A Review on Production of Light Olefins via Fluid Catalytic Cracking. Energies, 2021, roč. 14, č. 4. ISSN 1996-1073.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: MDPI
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85106449876
http://hdl.handle.net/11025/45054
ISSN: 1996-1073
Klíčová slova: Produkce lehkých olefinů, Fluidní katalytické krakování, Katalytický materiál, Provozní podmínky
Klíčová slova v dalším jazyce: Light olefin production;FCC process;Catalyst types;Operating conditions
Abstrakt: Fluidní katalytické krakování (FCC) je alternativou k dalším procesům využívaných k produkci olefinů, přičemž dosahuje nižších emisí CO2 a lepší energetické ekonomie. Celosvětově je FCC využíváno k produkci téměř 60% objemu olefinů. Parametry, jako jsou provozní podmínky, vlastnosti vstupních surovin a typ katalytického materiálu, mohou silně ovlivnit katalytickou aktivity a následnou distribuci produktu. Katalytický materiál pro FCC obsahuje zeolit jako aktivní látku a matrici, pojivo a plnivo jako mechanickou oporu katalytického materiálu. Kromě vlastností katalytického materiálu, výkon FCC jednotky závisí na provozních parametrech, jako jsou složení vstupních surovin, parciální tlak uhlovodíků, teplota, čas, který surovina stráví v jednotce, a poměr množství catalytického materiálu a oleje (CTO). Tento přehledový článek předkládá souhrn informací o produkci lehkých olefinů metodou FCC a diskutuje vliv složení katalytického materiálu a provozních podmínek na výtěžek (účinnost) lehkých olefinů.
Abstrakt v dalším jazyce: The fluid catalytic cracking (FCC) process is an alternative olefin production technology, with lower CO2 emission and higher energy-saving. This process is used for olefin production by almost 60% of the global feedstocks. Different parameters including the operating conditions, feedstock properties, and type of catalyst can strongly affect the catalytic activity and product distribution. FCC catalysts contain zeolite as an active component, and a matrix, a binder, and a filler to provide the physical strength of the catalyst. Along with the catalyst properties, the FCC unit’s performance also depends on the operating conditions, including the feed composition, hydrocarbon partial pressure, temperature, residence time, and the catalyst-to-oil ratio (CTO). This paper provides a summary of the light olefins production via the FCC process and reviews the influences of the catalyst composition and operating conditions on the yield of light olefins.
Práva: © MDPI
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Gholami_energies-14-01089.pdf2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/45054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD