Název: Komiks - "deváté" umění
Další názvy: Comics - the "Ninth" Art
Autoři: Lochmanová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Potměšilová, Hana
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4513
Klíčová slova: komiks;deváté umění;žánry;historie;Superman;Asterix;Obelix;Osamu Tezuka;manga;Tintin
Klíčová slova v dalším jazyce: comics;ninth art;genres;history;Superman;Asterix;Obelix;Osamu Tezuka;manga;Tintin
Abstrakt: Práce pojednává o komiksech a je zaměřená především na tři oblasti: Spojené státy americké, Japonsko, Francii a Belgii. Tato práce se zabývá definicí pojmu komiks, základními pojmy komiksu a odkud se vzal pojem komiks jako "deváté" umění. Dále pojednává o historii komiksu až do dnes, o jeho žánrech a tendencích. V práci jsou zmíněni nejslavnější autoři a jejich díla. V přílohách lze najít glosář a ukázky nejvýznamnějších děl.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with comics and is focused on three areas: the USA, Japan, France and Belgium. This thesis concerns the definition of comics, the elements of comics, and origin of the term of comics as the "ninth" art. This thesis deals with the history of comics up to now, with its genres and its tendences. The most important authors and their works are mentioned in this thesis. In the appendix is a glossary and examples of the most famous works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zuzana_Lochmanova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0009.PDFPosudek vedoucího práce398,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0010.PDFPosudek oponenta práce416,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce303,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.