Název: Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen?s Novels
Další názvy: Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen´s Novels
Autoři: Brabcová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4527
Klíčová slova: Jane Austen;obraz soudobé reality v dílech Jane Austen;život osmnáctého století;manželství;rodina;domácnost;denní rutina;společenské třídy;společenské události;chování;vzdělání;náboženství
Klíčová slova v dalším jazyce: Jane Austen;contemporary reality reflection in Jane Austen´s works;eighteenth century life;marriage;family;household;daily routine;social classes;social events;behaviour;education;religion
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dvěma díly Jane Austen, Pride and Prejudice a Sense and Sensibility, a obrazem soudobé reality v nich promítnutým. Mapování rozsahu a způsobu vyobrazení reality v těchto dvou dílech je zaměřeno na devět oblastí: manželství, rodina, domácnost, denní rutina, společenské třídy, společenské události, chování, vzdělání a náboženství.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is concerned with two Jane Austen´s novels, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, and their reflection of contemporary reality. The research of the extent and the way of reality reflection in these two novels is focused on nine areas: marriage, family, household, daily routine, social classes, social events, behaviour, education, and religion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen´s Novels_2.pdfPlný text práce377,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Brabcova.pdfPosudek vedoucího práce373,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Brabcova.pdfPosudek oponenta práce228,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce211,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4527

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.