Title: Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen?s Novels
Other Titles: Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen´s Novels
Authors: Brabcová, Marie
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4527
Keywords: Jane Austen;obraz soudobé reality v dílech Jane Austen;život osmnáctého století;manželství;rodina;domácnost;denní rutina;společenské třídy;společenské události;chování;vzdělání;náboženství
Keywords in different language: Jane Austen;contemporary reality reflection in Jane Austen´s works;eighteenth century life;marriage;family;household;daily routine;social classes;social events;behaviour;education;religion
Abstract: Bakalářská práce se zabývá dvěma díly Jane Austen, Pride and Prejudice a Sense and Sensibility, a obrazem soudobé reality v nich promítnutým. Mapování rozsahu a způsobu vyobrazení reality v těchto dvou dílech je zaměřeno na devět oblastí: manželství, rodina, domácnost, denní rutina, společenské třídy, společenské události, chování, vzdělání a náboženství.
Abstract in different language: The bachelor thesis is concerned with two Jane Austen´s novels, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, and their reflection of contemporary reality. The research of the extent and the way of reality reflection in these two novels is focused on nine areas: marriage, family, household, daily routine, social classes, social events, behaviour, education, and religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen´s Novels_2.pdfPlný text práce377,73 kBAdobe PDFView/Open
VP_Brabcova.pdfPosudek vedoucího práce373,8 kBAdobe PDFView/Open
OP_Brabcova.pdfPosudek oponenta práce228,51 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce211,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.