Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMišterová, Ivona
dc.contributor.authorBrabcová, Marie
dc.contributor.refereeRaisová, Eva
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:21Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:21Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier44868
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4527
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá dvěma díly Jane Austen, Pride and Prejudice a Sense and Sensibility, a obrazem soudobé reality v nich promítnutým. Mapování rozsahu a způsobu vyobrazení reality v těchto dvou dílech je zaměřeno na devět oblastí: manželství, rodina, domácnost, denní rutina, společenské třídy, společenské události, chování, vzdělání a náboženství.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJane Austencs
dc.subjectobraz soudobé reality v dílech Jane Austencs
dc.subjectživot osmnáctého stoletícs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectdomácnostcs
dc.subjectdenní rutinacs
dc.subjectspolečenské třídycs
dc.subjectspolečenské událostics
dc.subjectchovánícs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.titleDepiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen?s Novelscs
dc.title.alternativeDepiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen´s Novelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is concerned with two Jane Austen´s novels, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, and their reflection of contemporary reality. The research of the extent and the way of reality reflection in these two novels is focused on nine areas: marriage, family, household, daily routine, social classes, social events, behaviour, education, and religion.en
dc.subject.translatedJane Austenen
dc.subject.translatedcontemporary reality reflection in Jane Austen´s worksen
dc.subject.translatedeighteenth century lifeen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedhouseholden
dc.subject.translateddaily routineen
dc.subject.translatedsocial classesen
dc.subject.translatedsocial eventsen
dc.subject.translatedbehaviouren
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedreligionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Depiction of Contemporary English Country Life in Jane Austen´s Novels_2.pdfPlný text práce377,73 kBAdobe PDFView/Open
VP_Brabcova.pdfPosudek vedoucího práce373,8 kBAdobe PDFView/Open
OP_Brabcova.pdfPosudek oponenta práce228,51 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce211,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.