Title: Tvoření množného čísla u vybraných typů podstatných jmen
Other Titles: Plural formation of selected types of nouns
Authors: Daňková, Lucie
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45284
Keywords: číslo;tvoření plurálu;podstatné jméno látkové;korpus;analýza
Keywords in different language: number;plural formation;mass noun;corpus;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Tvoření množného čísla u vybraných typů podstatných jmen. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Praktická část se zabývá analýzou podstatných jmen látkových, které vyjadřují Sorten von a zároveň tvoří více variant plurálu. K této analýze byl použit korpus Die ZEIT, který se vztahuje k období německé spisovné němčiny. Období tohoto korpusu bylo rozděleno na dvě periody. Cíl této práce spočívá ve zjištění, která z různých variant plurálu převažuje a zda u nich došlo k nějaké změně nebo nějakému rozvoji. Hypotéza se zakládá na zjištění Eisenberga, který význam Sorten von vyzdvihuje a vysvětluje.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Plural formation of selected types of nouns. It consists of two parts, theoretical and practical. In the practical part is presented the analysis of the mass nouns, which build more plural forms. For the analysis was used the corpus Die ZEIT, the methods of periodization and comparison. The time cycle 1946-2018 is divided into two parts: from 1946 to 1982 and from 1983 to 2018. In the research is examined, which type of the plural formation dominates, if the frequency of the occurrence in the particular time period differs distinctly and if some of the forms of the plural developed. During the examination of the mass nouns many problems had to be solved, all of the conclusions are closer described under the relevant table.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Dankova - bakalarska prace.pdfPlný text práce719,5 kBAdobe PDFView/Open
Dankova_VP.docxPosudek vedoucího práce36,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dankova_OP.pdfPosudek oponenta práce257,59 kBAdobe PDFView/Open
Dankova_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce233,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.