Název: Export and Import: A practical guide to successful business with a Swiss company
Další názvy: Export and Import: A practical guide to successful business with a Swiss company
Autoři: Jandová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Šimáčková, Vladana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4532
Klíčová slova: Švýcarsko;mezinárodní obchod;Evropská unie;import
Klíčová slova v dalším jazyce: Switzerland;international business;European union;import
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem mezinárodního obchodu se Švýcarskem a poskytuje informace o dané zemi, vztahu této země s okolním světem. Práce dále poskytuje teoretické informace jak provádět mezinárodní obchod a praktické informace, které mohou být užitečné při jednáních v dané zemi. Důraz je kladen především na dovoz specifického zboží ze Švýcarska do České Republiky; a jsou zde také uvedeny důvody k výběru daného produktu a důvody k jeho dovozu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the international business within the Switzerland and provides information about the country, its relation to the world; theoretical information about how to do an international business and practical information that can be useful while negotiating with this specific country. The work concentrates on importing particular product to the Czech Republic and shows the reasons why it has been chosen and why it should be imported.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Lenka Jandova 2012.pdfPlný text práce291,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Jandova.pdfPosudek vedoucího práce75,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Jandova.pdfPosudek oponenta práce193,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Jandova.pdfPrůběh obhajoby práce166,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.