Title: The translation of selected texts from the field of international dancing competitions
Other Titles: The translation of selected texts from the field of international dancing competitions
Authors: Šupík, Josef
Advisor: Šimáčková, Vladana
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4533
Keywords: překlad;macro přístup;micro přístup;funkční styly;administrativní styl;americká a britská angličtina;mezinárodní taneční soutěže;Taneční festival v Blackpoolu
Keywords in different language: translation;macro approach;micro approach;functional styles;administrative style;american and britsh english;international dancing competitions;Blackpool dance festival
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraných textů z oblasti Mezinárodních tanečních soutěží. Celá práce je rozdělena na Teoretickou a Praktickou část. Teoretická část se zabývá teorií překladu, postupem při překládání a popisuje problematické části překlady a funkční styly. Praktická část se skládá ze tří vybraných textů, Macro a Micro pohledy, kde nalezneme komentáře k těmto textům, a Glosář. Glosář a výchozí texty nalezneme v příloze. Závěr ke konci shrnuje celou práci. Bakalářská práce se zabývá teorií překladu a následným užitím této teorie v praxi při správném překladu vybraných textů.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis was focused on the translation of the selected texts from the field of International dancing competitions. The whole Thesis was divided into the Theoretical Part and the Practical Part. The Theoretical Part dealt with the theory of translation, procedure of translating and described the problematic parts of translation and functional styles. The Practical Part is contented from the translation of three selected texts, the Macro and Micro approach which commented on these texts and the Glossary. The Glossary and the source texts are attached in the appendix. The Conclusion then summarized the whole Thesis. The Bachelor Thesis dealt with the theory of the translation and then the practical use of this theory in the correct translation of the selected texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor thesis 2012.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
VP_Supik.pdfPosudek vedoucího práce223,72 kBAdobe PDFView/Open
OP_Supik.pdfPosudek oponenta práce219,72 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Supik.pdfPrůběh obhajoby práce188,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.