Název: The translation of selected texts from the field of international dancing competitions
Další názvy: The translation of selected texts from the field of international dancing competitions
Autoři: Šupík, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šimáčková, Vladana
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4533
Klíčová slova: překlad;macro přístup;micro přístup;funkční styly;administrativní styl;americká a britská angličtina;mezinárodní taneční soutěže;Taneční festival v Blackpoolu
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;macro approach;micro approach;functional styles;administrative style;american and britsh english;international dancing competitions;Blackpool dance festival
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraných textů z oblasti Mezinárodních tanečních soutěží. Celá práce je rozdělena na Teoretickou a Praktickou část. Teoretická část se zabývá teorií překladu, postupem při překládání a popisuje problematické části překlady a funkční styly. Praktická část se skládá ze tří vybraných textů, Macro a Micro pohledy, kde nalezneme komentáře k těmto textům, a Glosář. Glosář a výchozí texty nalezneme v příloze. Závěr ke konci shrnuje celou práci. Bakalářská práce se zabývá teorií překladu a následným užitím této teorie v praxi při správném překladu vybraných textů.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis was focused on the translation of the selected texts from the field of International dancing competitions. The whole Thesis was divided into the Theoretical Part and the Practical Part. The Theoretical Part dealt with the theory of translation, procedure of translating and described the problematic parts of translation and functional styles. The Practical Part is contented from the translation of three selected texts, the Macro and Micro approach which commented on these texts and the Glossary. The Glossary and the source texts are attached in the appendix. The Conclusion then summarized the whole Thesis. The Bachelor Thesis dealt with the theory of the translation and then the practical use of this theory in the correct translation of the selected texts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor thesis 2012.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Supik.pdfPosudek vedoucího práce223,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Supik.pdfPosudek oponenta práce219,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Supik.pdfPrůběh obhajoby práce188,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4533

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.