Title: Struktura vyučovacích hodin německého jazyka na plzeňských středních školách
Other Titles: The German lesson strukture at the Pilsen high schools
Authors: Bezchlebová, Alena
Advisor: Motlíková Iva, Mgr. et Mgr.
Referee: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45345
Keywords: výzkum;struktura vyučování;pozorování;hypotézy;hospitace
Keywords in different language: research;lesson structure;observing;hypotheses;reports
Abstract: Tato magisterská práce porovnává strukturu vyučování německého jazyka na vybraných třech plzeňských středních školách s teoretickými standardy a cíli. Hypotézy vycházející s daných teoretických podkladů se porovnají s daty nasbíranými za dobu hospitace na daných školách.
Abstract in different language: These theses focus on the comparison of lesson structures in German lessons on three chosen Pilsner schools with theoretical standards and ideals. The hypotheses based on the theoretical standards will be compared with the collected dates from the lessons´ reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alena Bezchlebova - Diplomova prace .pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Bezchlebova_VP.docPosudek vedoucího práce88 kBMicrosoft WordView/Open
Bezchlebova_OP.docPosudek oponenta práce90,5 kBMicrosoft WordView/Open
Bezchlebova_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce253,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.