Název: Analyzing Contemporary Monolingual ESL Dictionaries
Další názvy: Analyzing Contemporary Monolingual ESL Dictionaries
Autoři: Válková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4537
Klíčová slova: analýza;výkladový slovník;jednojazyčný slovník;angličtina jako druhý jazyk;pokročilí studenti;respondenti
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;monolingual dictionary;explanatory dictionary;english as second language;advanced learners;respondents
Abstrakt: Téma této práce se zabývá doplňkovými částmi a přílohami ve výkladových slovních pro pokročilé studenty anglického jazyka. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zdali jsou doplňkové části výkladových slovníků použitelné v praxi. Výzkum byl založen na dotaznících a následné analýze slovníků, které doložily základní poznatky o tom, kdo tyto slovníky využívá a které doplňkové části přitom používá nejčastěji. Samotná analýza také odhalila skutečnosti o tom, jak jsou slovníky svými informacemi dostačující a obsáhlé.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the topic of additional parts and appendices in advanced learners? monolingual dictionaries. The main purpose of this thesis was to determine whether or not the additional parts in the advanced learners? monolingual dictionaries are utilizable in practice. The investigation was based upon the findings of an original survey and upon their analysis, which revealed basic facts about who uses monolingual dictionaries and what additional parts are most used by the survey?s respondents. The analysis itself provided information about the sufficiency and comprehensiveness of the analysed dictionaries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyzing_Contemporary_Monolingual_ESL_Dictionaries.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Valkova.pdfPosudek vedoucího práce265,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Valkova.pdfPosudek oponenta práce243,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Valkova.pdfPrůběh obhajoby práce173,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4537

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.