Title: Analyzing Contemporary Monolingual ESL Dictionaries
Other Titles: Analyzing Contemporary Monolingual ESL Dictionaries
Authors: Válková, Pavla
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4537
Keywords: analýza;výkladový slovník;jednojazyčný slovník;angličtina jako druhý jazyk;pokročilí studenti;respondenti
Keywords in different language: analysis;monolingual dictionary;explanatory dictionary;english as second language;advanced learners;respondents
Abstract: Téma této práce se zabývá doplňkovými částmi a přílohami ve výkladových slovních pro pokročilé studenty anglického jazyka. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zdali jsou doplňkové části výkladových slovníků použitelné v praxi. Výzkum byl založen na dotaznících a následné analýze slovníků, které doložily základní poznatky o tom, kdo tyto slovníky využívá a které doplňkové části přitom používá nejčastěji. Samotná analýza také odhalila skutečnosti o tom, jak jsou slovníky svými informacemi dostačující a obsáhlé.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of additional parts and appendices in advanced learners? monolingual dictionaries. The main purpose of this thesis was to determine whether or not the additional parts in the advanced learners? monolingual dictionaries are utilizable in practice. The investigation was based upon the findings of an original survey and upon their analysis, which revealed basic facts about who uses monolingual dictionaries and what additional parts are most used by the survey?s respondents. The analysis itself provided information about the sufficiency and comprehensiveness of the analysed dictionaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyzing_Contemporary_Monolingual_ESL_Dictionaries.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
VP_Valkova.pdfPosudek vedoucího práce265,31 kBAdobe PDFView/Open
OP_Valkova.pdfPosudek oponenta práce243,9 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Valkova.pdfPrůběh obhajoby práce173,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.