Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVaněk, Miroslav
dc.contributor.authorWohlmuth Markupová, Jana
dc.date.accessioned2021-09-24T11:32:10Z
dc.date.available2021-09-24T11:32:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2021, roč. 11, č. 1, s. 8-21.cs
dc.identifier.issn1804-753X (print)
dc.identifier.issn1804-7548 (online)
dc.identifier.urihttp://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/09/Memo_2021_1_web2.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45409
dc.description.abstractČlánek přináší první reflexi terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a nabízí taktéž přesahy do zahraničí. Nejprve charakterizuje motivace autorů, kteří se orální historii dlouhodobě věnují, dále popisuje tři typy pramenů, které se jim díky spolupráci se studujícími a absolventy navazujícího magister‑ ského programu Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy podařilo od března 2020 získat. Jedná se především o dení‑ kové zápisy z období vyhlášených nouzových stavů v ČR, fotografie, zachycující každodenní život v pandemii, a sbírku orálně‑historických rozhovorů. Na závěr autoři nabízejí vhled do zahraničního kontextu jejich činnosti.cs
dc.description.sponsorship„Byli jsme před koronou, budeme i po ní… Proměny metodologických aspektů (distančního) vedení rozhovorů v rámci společenskovědního výzkumu v období krize Covid-19 (březen 2020 – současnost)", jejímž řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a který byl finančně podpořen Akademií věd ČR v rámci programu Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku.cs
dc.format14 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemocs
dc.rights© viaCentrumcs
dc.subjectorální historiecs
dc.subjectsoudobé dějinycs
dc.subjectpandemiecs
dc.subjectcovidcs
dc.subjectkrizecs
dc.titleOrální historie v oku hurikánu. Reflexe terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a v zahraničícs
dc.title.alternativeOral history in the eye of the storm. Reflections on field research of the coronavirus crisis in the Czech Republic and abroaden
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article presents the first comprehensive reflections on the field research of the coronavirus crisis in the Czech Republic and also offers overlaps abroad. First, it characterizes the motivations of authors who have been studying oral his‑ tory for a long time, then describes three types of sources that they have managed to obtain since March 2020 thanks to cooperation with students and graduates of the Master’s study program Oral History – Contemporary History at Faculty of Humanities, Charles University. These are mainly diary entries from the period of declared State of Emergency in the Czech Republic, photographs depicting everyday life in a pandemic and a collection of oral‑history interviews. Finally, the authors offer insight into the foreign context of their activities.en
dc.subject.translatedoral historyen
dc.subject.translatedcontemporary historyen
dc.subject.translatedpandemicen
dc.subject.translatedcoviden
dc.subject.translatedcrisisen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč.11, č. 1 (2021)
Roč.11, č. 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2021_1_web2-8-21.pdfPlný text294,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.