Název: Dadžare – japonský kalambúr a jeho výzkumný potenciál
Autoři: Matela, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Pecha, Lukáš ed. Orientalia antiqua nova XXI, Plzeň, 30. dubna 2021. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 60-77. ISBN 978-80-261-1039-2.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45418
ISBN: 978-80-261-1039-2
Klíčová slova: dadžare;zkoumání humoru;Japonsko;text;jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: dajare;exploring humor;Japan;text;language
Abstrakt v dalším jazyce: Dajare – Japanese pun and its research potential The present paper introduces dajare as a Japanese form of puns, i.e. utterances with multiple meanings based on a wordplay. Dajare is chosen as a minimal text with a potential of humorous effect, thus a promising starting point for a research of humor and laughter from perspec tives of cultural anthropology and cognitive linguistics. While the ability to make puns with the use of the Chi nese script in Japan is historically well documented in the form of gisho, the concept of dajare is traced to the realms of the poetic forms of haikai no renga, zappai etc. In modern Japan, dajare is often regarded rather nega tively as “old men’s joke” (oyaji gyagu), mainly due to its separation from the tradition of poetic wit. Nevertheless, several areas of the use of dajare are presented and some principles of its most common form are discussed from the linguistic point of view. The paper ends with two main proposals for further research into Japanese puns: Research in the communicative, textual and discourse functions of dajare (humorous effect as the main goal is questioned) and in the relation of puns and linguistic creativity from the perspective of construction grammar.
Práva: © Autoři, Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Orientalia antiqua nova XXI (2021)
Orientalia antiqua nova XXI (2021)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FINAL_verze-64-81.pdfPlný text850,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FINAL_verze-1-2_merged.pdfPlný text1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/45418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.