Title: Translation of EU document with commentary and glossary accompanied by information about its influence on the Czech Republic
Other Titles: Translation of EU document with commentary and glossary accompanied by information about its influence on the Czech Republic
Authors: Pípová, Dominika
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Šimáčková, Vladana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4559
Keywords: překlad;právní angličtina;komentář;glosář;Schengenská dohoda;Schengenská úmluva
Keywords in different language: translation;legal english;commentary;glossary;Schengen agreement;Schengen convention
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Překlad dokumentu Evropské unie s komentářem a glosářem doplněný informací o jeho vlivu na Českou republiku. Cílem bylo přeložit výňatky Schengenského acquis, komentovat zdrojový a cílový text, vyhledat nejdůležitější slovní zásobu a zpracovat analýzu ohledně vlivu na Českou republiku. Hlavní část práce je překlad vybraných částí zdrojového textu, následně komentář a glosář. V poslední části se nachází analýza vlivu na Českou republiku a to jak positivní tak negativní stránky problému.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor´s Thesis is Translation of EU document with commentary and glossary accompanied by information about its influence on the Czech Republic. The objective was to translate selected parts of the Schengen acquis the text, comment on the source and target text, look up the most important glossary and make an analysis of the Schengen acquis influence on the Czech Republic. The introductory part provides an overview of legal English and its features and the theory, methods and techniques of translation. The main body is translation of selected parts of the source text and it is followed by the commentary and the glossary. In the last part, the analysis of influence on the Czech Republic can be found with positive and negative points of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dominika Pipova 2012.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
VP_Pipova.pdfPosudek vedoucího práce328,21 kBAdobe PDFView/Open
OP_Pipova.pdfPosudek oponenta práce186,93 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Pipova.pdfPrůběh obhajoby práce154,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.