Title: The city of Pilsen - a summary of its affiliated cities and culture activities past and present
Other Titles: The city of Pilsen - a summary of its affiliated cities and culture activities past and present
Authors: Baudyšová, Marie
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4565
Keywords: Plzeň;partnerská města;spolupráce;partnerská smlouva;společné projekty;kultura;Evropské hlavní město kultury;hospodářství;Erasmus
Keywords in different language: Pilsen;affiliated cities;cooperation;partnership agreement;shared projects;culture activities;European capital of culture;economy;Erasmus
Abstract: Teoretická část této bakalářské práce se zabývá obecným popisem a vývojem města Plzně, v současnosti i minulosti, a činností zdejších institucí. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na oblast hospodářství, školství a kultury. Praktická část práce je věnována partnerským městům Plzně a jejich vzájemné spolupráci. Tato část obsahuje obecné informace o spolupráci a jsou zde uvedeny i konkrétní příklady projektů. Hlavním cílem této práce je podat ucelený popis města Plzně, jejího chodu a činností a také zhodnocení spolupráce s partnerskými městy.
Abstract in different language: The theoretical part of this bachelor thesis deals with the city of Pilsen, general description of its development in past and present and summary of the principal institutions and their activities. The particular chapters are focused on economy, education and culture. The practical part is devoted to the affiliated citites of Pilsen and the cooperation with them. This part includes general information about the cooperation and then some specific examples are introduced. The main aim of this thesis is to provide overall analysis of the city of Pilsen and its operation as well as evaluating its cooperation with affiliated cities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce514,45 kBAdobe PDFView/Open
VP_Baudysova.pdfPosudek vedoucího práce261,06 kBAdobe PDFView/Open
OP_Baudysova.pdfPosudek oponenta práce70,32 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Baudysova.pdfPrůběh obhajoby práce197,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.