Název: The city of Pilsen - a summary of its affiliated cities and culture activities past and present
Další názvy: The city of Pilsen - a summary of its affiliated cities and culture activities past and present
Autoři: Baudyšová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kobylak, Skyland Václav
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4565
Klíčová slova: Plzeň;partnerská města;spolupráce;partnerská smlouva;společné projekty;kultura;Evropské hlavní město kultury;hospodářství;Erasmus
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;affiliated cities;cooperation;partnership agreement;shared projects;culture activities;European capital of culture;economy;Erasmus
Abstrakt: Teoretická část této bakalářské práce se zabývá obecným popisem a vývojem města Plzně, v současnosti i minulosti, a činností zdejších institucí. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na oblast hospodářství, školství a kultury. Praktická část práce je věnována partnerským městům Plzně a jejich vzájemné spolupráci. Tato část obsahuje obecné informace o spolupráci a jsou zde uvedeny i konkrétní příklady projektů. Hlavním cílem této práce je podat ucelený popis města Plzně, jejího chodu a činností a také zhodnocení spolupráce s partnerskými městy.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this bachelor thesis deals with the city of Pilsen, general description of its development in past and present and summary of the principal institutions and their activities. The particular chapters are focused on economy, education and culture. The practical part is devoted to the affiliated citites of Pilsen and the cooperation with them. This part includes general information about the cooperation and then some specific examples are introduced. The main aim of this thesis is to provide overall analysis of the city of Pilsen and its operation as well as evaluating its cooperation with affiliated cities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce514,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Baudysova.pdfPosudek vedoucího práce261,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Baudysova.pdfPosudek oponenta práce70,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Baudysova.pdfPrůběh obhajoby práce197,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.