Title: England Through the Eyes of Czech RAF Pilots
Other Titles: England Through the Eyes of Czech RAF Pilots
Authors: Krausová, Libuše
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4569
Keywords: RAF;českoslovenští piloti;Polsko;Anglie;Francie;názor;anglická vláda
Keywords in different language: RAF;czechoslovak pilots;Poland;England;France;opinion;english government
Abstract: Práce shromažďuje informace o názorech Českých pilotů bojujících v RAF za II. světové války na Anglii. Popisuje z různých úhlů pohledu, jak Čeští piloti nahlíželi na Angličany a jejich zemi. Také je přiblíženo militaristické a politické pozadí doby, které bezpochyby ovlivnily postavení Českých pilotů v mezinárodním měřítku během války. Práce se skládá ze tří hlavních částí.
Abstract in different language: The thesis gathers and analyzes the information regarding the views and opinions about England of the Czech pilots who fought in the RAF during the World War II. It also discovers how the pilots saw Englishmen and England in every aspect possible and portrays the military and political background which influenced the position of the Czech pilots during the World War II. The thesis is composed of 3 main parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Libuse Krausova,2012.pdfPlný text práce87,98 MBAdobe PDFView/Open
VP_Krausova.pdfPosudek vedoucího práce287,15 kBAdobe PDFView/Open
OP_Krausova.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce230,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.