Název: England Through the Eyes of Czech RAF Pilots
Další názvy: England Through the Eyes of Czech RAF Pilots
Autoři: Krausová, Libuše
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4569
Klíčová slova: RAF;českoslovenští piloti;Polsko;Anglie;Francie;názor;anglická vláda
Klíčová slova v dalším jazyce: RAF;czechoslovak pilots;Poland;England;France;opinion;english government
Abstrakt: Práce shromažďuje informace o názorech Českých pilotů bojujících v RAF za II. světové války na Anglii. Popisuje z různých úhlů pohledu, jak Čeští piloti nahlíželi na Angličany a jejich zemi. Také je přiblíženo militaristické a politické pozadí doby, které bezpochyby ovlivnily postavení Českých pilotů v mezinárodním měřítku během války. Práce se skládá ze tří hlavních částí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis gathers and analyzes the information regarding the views and opinions about England of the Czech pilots who fought in the RAF during the World War II. It also discovers how the pilots saw Englishmen and England in every aspect possible and portrays the military and political background which influenced the position of the Czech pilots during the World War II. The thesis is composed of 3 main parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, Libuse Krausova,2012.pdfPlný text práce87,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Krausova.pdfPosudek vedoucího práce287,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Krausova.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce230,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4569

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.