Název: English and Czech Idioms on Work, Time, and Money
Další názvy: English and Czech Idioms on Work, Time, and Money
Autoři: Šišková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vorel, Robert
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4571
Klíčová slova: idiomy;metafora;frázová slovesa;přísloví;syntax;přirovnání;dvojčleny;trojčleny;eufemismy
Klíčová slova v dalším jazyce: idioms;metaphor;phrasal verbs;proverbs;syntax;similes;binomials;trinomials;euphemisms
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o českých a anglických idiomech na téma práce, čas a peníze. První část je teoretická, obsahuje informace o tom, co jsou to idiomy, jak se rozdělují, v jakých formách se mohou vyskytovat, jaké mají vlastnosti a jak mohou být překládány. Druhá část je praktická, jsou v ní vypsány idiomy, které byly nalezeny v literárních dílech, a to konkrétně v knihách Johna Steinbecka, Ernesta Hemingwaye a F. Scotta Fitzgeralda.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis deals with English and Czech idioms on work, time and money. The first part is theoretical, it deals with what the idioms are, how they are classified, what forms they take, what their characteristics are and how they can be translated. The second part is practical. It deals with idioms found in books written by John Steinbeck, Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce280,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Siskova.pdfPosudek vedoucího práce162,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Siskova.pdfPosudek oponenta práce67,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Siskova.pdfPrůběh obhajoby práce166,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.